KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME & KULLANIMI

I- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİ VE ONAY

1. Sayın Sitemiz Ziyaretçisi, kişisel verilerinizi işlemeksizin siz kullanıcılarımıza kısmen ya da tamamen reklam ve tanıtım pazarlama hizmeti vermemiz mümkün değildir. İnternet üzerinden Reklamcılık alanında faaliyet göstermekte olan ve Tomtom Mh. İstiklal Cd. No:189 K:2 D:3 Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim, Beyoğlu Vergi Dairesi 7140295855 vergi no’lu, Anares Bilişim (Coffee.Digital) olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, gerçekleştirmekte olduğumuz kahve, horeca ve gastronomi sektörüne yönelik reklam tanıtım ve pazarlama hizmetleri ile, sigortacılık, telekomünikasyon, bankacılık, finans , promosyon, hediye ürün ve hizmetleri alanlarında ve bunlarla ilişkili olmak üzere; doğrudan, Coffee.Digital adlı web sitemiz ve tarayıcıda bulunan cookie (çerez) uygulaması, anlaşmalı ve işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler aracılığı ile tarafınıza ait kişisel bilgilerin; reklam ve tanıtım pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kaydedilebileceğini, saklanacağını, mevcut durumu takip edebilmek için güncellenebileceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile işlenebileceğini bildiririz.

2. Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (Ad, Soyad vb) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, olası finansal araç bilgileri (banka hesabı ve kredi kart bilgileri), görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından ya da bizim adımıza teknik, organizasyonel ve operasyonel hizmetler veren güvendiğimiz kuruluşlar tarafından; yurt içinde ya da yurtdışında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; Türk Kanunlarından kaynaklanan sebeplerle ve tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen faaliyetlerimiz ile ilgili olarak işlenebilecek veya sizinle iletişim kurmak için toplanabilecek, kaydedilebilecek; talep ettiğiniz hizmet ve faaliyetlerin tamamlayıcısı olan iş ortaklarımız ve reklam verenlere gönderilebilecek, faaliyetlerimizin yürütülmesi veya iyileştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurtiçinde veya yurtdışında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, Anares Bilişim'in, ürünleri, hizmetleri, haber bültenleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi ve size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi, memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi ve ayrıca şirket ve Anares Bilişim için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5 ve 6. Maddeerinde çizilen çerçeve içinde , Şirketimiz ilgili birimleri, stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebirlir ve ilgi tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir. Bu anlamda verileriniz TC sınırları dahilinde veya dışında; kişisel verilerin saklanması konusunda güvenli olan ülkelerde Bulut Platformları üzerinden işlenebilecektir. Kişisel verileriniz; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanabilecektir.

4. Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluş ve aktarım amaçları:

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, ana şirketimizle ve yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Anares Bilişim şirketleriyle ve yine yukarda belirtilen faaliyet alanlarında ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği ve iş ortaklığı yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara da aktarılabilecek ve onlar tarafından bu hizmetlerin sunulması amacıyla işlenebilecektir.
Coffee.Digital üye ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından, e-posta adresinden ve kullanılmakta olan Coffee.Digital uygulamaları üzerinden size ulaşarak Coffee.Digital ve işbirliği/iş ortaklığı yapılan kişi ve kurumlara ait ürün, hizmet ve servislerini aktarabilir ve/veya reklamverenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.
Coffee.Digital servislerine üye olduğunuz takdirde ve/veya Coffee.Digital'da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-mail ve/veya telefon numarası vasıtasıyla veya kullanılmakta olan Coffee.Digital uygulamaları üzerinden kampanya ve özel indirim haberlerini ve Coffee.Digital ve/veya işbirliği/iş ortaklığı yapılan kişi ve kurumlara ait hizmetleri anlatan telefon iletileri, e-posta ve/veya SMS almayı da kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden hiçbir merasime tabi olmaksızın çıkabilirsiniz.

5. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Anares Bilişim'in, Anares Bilişim İştiraklerinin veya iş ortaklarımızın bayileri, şubeleri, ofisleri, çağrı merkezleri, diğer yüz yüze kanalları, internet siteleri, sosyal medya kanalları, mobil uygulamaları, diğer iletişim kanalları üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı uyarınca; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanabilecektir.

6. Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen işlemlere tabi tutulması tamamen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında ve toplandıkları veya işlendikleri amaçla bağlantılı olarak; işlendikleri amaç için gerekli olan makul süre kadar muhafaza edilmek kaydıyla işlenecektir. Coffee.Digital, kişisel bilgilerinizi kesinlikle özel ve gizli tutmayı, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve veri güvenliğini sağlamak için gereken tüm teknik tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. Anares Bilişim’in tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya Yasama, Yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Anares Bilişim bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler ve yasal mevzuat çerçevesinde açıklayacaktır. Anares Bilişim, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

7. KVKK’nin 11. Maddesi gereği:

Her zaman Coffee.Digital’a başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki hakları kullanabileceğinizi bildiririz:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda ve bir üstünde belirtilen 2 madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.
Bu amaçlarla şirket web sitemizde http://coffee.digital/iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

II- KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Coffee.Digital yayıncılık ve reklamcılık sektöründe hizmet vermekte olan bir şirket olup sitede yer alan reklamlardaki mal ve hizmetlerin satıcısı, imalatçısı, tedarikçisi değildir. Yalnızca firmalar ile son tüketiciler arasında kültür ve ticaret platformu sağlamaktadır.

2. Tanımlar:

İşbu İnternet Site Kullanım Sözleşmesi (kısaca “sözleşme”) metni içerisinde

a) Kullanıcı; Coffee.Digital’in sağladığı reklamcılık hizmetlerinden faydalanan kişiyi
b) Reklamveren; Firma Tanıtım Sayfası ve bannerı yayınlanan firmaları ifade etmektedir.

3. Reklamverenlere ait bilgiler:

Firma tanıtım sayfalarında yer alan bilgiler , fotoğraflar, iletişim ve detay bilgileri tamamen reklamveren sorumluluğundadır. Her reklamveren yapılan reklam anlaşması gereği verdiği bilgilerin doğruluğunu ,orjinalliğini ve mevzuata uygun olduğunu baştan kabul eder.

4. Kayıt Şartları:

Coffee.Digital’a kullanıcı olmanız halinde;

a) Kayıt Formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi,
b) Üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz,
Coffee.Digital, bilgilerinizin eksik/yanlış/gerçeğe aykırı olduğunu, tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.

5. Kullanım Koşulları :

I.Coffee.Digital’da sadece üye kullanıcılar listeleme, takip etme, değerlendirme, yazı gönderme, yorum ekleme, firma ve kafe şubesi ekleme özelliklerinden yararlanabilir.
II. Coffee.Digital sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve kullanıcılarına sitesi hakkında bilgilendirme için e-posta gönderme hakkına sahiptir.
III. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere coffee.digital’da yer alan tüm içerikler ile Coffee.Digital markası ve coffee.digital alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Anares Bilişim’e aittir veya Anares Bilişim tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler Coffee.Digital’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Anares Bilişim tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
IV.coffee.digital'a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından coffee.digital’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister yayınlanmamış, ister yayınlanmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
V.coffee.digital'da yayınlanan kullanıcıların gönderdiği yazı ve içerikler, ticari amaçlı kullanım için içerik sahibinden gerekli lisans izinleri alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz. Ancak bu kullanıcı içerikleri, Coffee.Digital'in kendi tanıtım ve promosyon çalışmalarında kullanılabilir ve ticari kullanım amacı gütmeyen anlaşmalı ve işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilerce yayınlanabilir.
VI.Kullanıcı, coffee.digital'a yükleyeceği içeriklerde, gireceği yorum ve değerlendirmelerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
VII.Coffee.Digital, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yayınlanan kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Coffee.Digital hiçbir şekilde sorumlu değildir. Coffee.Digital, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda kullanıcı, Coffee.Digital’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
VIII.Coffee.Digital web sitesini kullanırken doğan haklar ve fonksiyonel bozukluklardan dolayı Coffee.Digital sorumlu tutulamaz bu kullanıcının kendi riskidir. Coffee.Digital serverlarından ya da kullanıcılarından size virüs bulaşması, bilgisayarınızda hata oluşması da kullanıcıların kullanım riskidir.
IX.Coffee.Digital sitede oluşacak hataların düzeltilip düzeltilmeme hakkını elinde tutar. Sitede Kullanılan içerik ve fotograflar Coffee.Digital’in izni olmadan alınamaz ve kullanılamaz.
X.Coffee.Digital fotoğrafları ve içeriği değiştirme hakkını elinde tutar. Coffee.Digital internet sayfasında bulunan fiyatların ve bilgilerin doğru ve tam olmamasından kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir.
XI.Coffee.Digital servisleri var olduğu şekilde hizmetinize sunulmaktadır ve hiçbir garantisi ya da sorumluluğu yoktur. Hiçbir sayfanın ya da programın ya da appletlerin çalışmamasında Coffee.Digital sorumlu tutulamaz ve bu konuda sorumluluk beklenemez.
XII.Coffee.Digital servislerine üye olduğunuzda ve/veya coffee.digital’da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklamverenlerden fiyat teklifi almak için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-posta adresi ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya ve özel indirim haberlerini ve Coffee.Digital’in hizmetlerini anlatan e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden çıkabilirsiniz.
XIII.Coffee.Digital Müşteri Hizmetleri, üye ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından size ulaşarak Coffee.Digital servislerini aktarabilir ve/veya reklam verenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.
XIV.Kullanıcı, Site’ye, kendi adına girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklifler ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli davranacağını, Coffee.Digital’in ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, kabul ve taahhüt eder.


6. Kullanıcı Yorumları:

Kullanıcı yorumlarının yayınlanıp yayınlanmaması hakkındaki inisiyatif Coffee.Digital’a aittir.

7. Bilgilerin Paylaşımı:

Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu Hizmet'in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Coffee.Digital’a ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet'ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni'nde belirtilen şekilde Hizmet'in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.

8. Reklamverenlerin Sorumlulukları: Reklamverenler Coffee.Digital’deki bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınlandıkları mesajların, web sitesinde bulunan bilgilerinin;

I. Sahte, çalıntı olmaması,
II. Üçüncü bir tarafın hiçbir tescil, teklif vb. haklarının çiğnenmemesi,
III. Yasalara aykırı olmaması(tüketiciyi koruma , haksız rekabet yasası vb.)
IV. Pornografi veya çıplaklık içermemesi,
V. Hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ilkelerini kabul etmiş sayılır.

9. Kullanıcıların Sorumlulukları:

I. Site'nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site'ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet'ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,
II. Site'ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site'de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;
III. Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Coffee.Digital ve diğer Kullanıcılar'a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;
IV. Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Coffee.Digital sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması ilkelerini kabul etmiş sayılır.

10. Coffee.Digital’in Sorumluluğu:

I. Coffee.Digital; Firma tanıtım sayfalarında yer alan “Bilgi İstek Formları”nı otomatik olarak reklam veren firmanın profiline eklediği eposta adresine yönlendirmekle yükümlüdür.
II. Sitedeki taleplerin doğruluğundan, sitede satıldığı-kiralandığı duyurulan malların/hizmetlerin kalitesinden, güvenliğinden, yapılan ticari anlaşmada tarafların yükümlülüklerini gereği gibi veya hiç yerine getirmemesinden sorumlu değildir. Kullanıcılar ile reklamveren arasındaki alışveriş ve her türlü sözleşme ve vaatten Coffee.Digital sorumlu değildir.
III. Coffee.Digital, Kullanıcı'nın ve/veya Reklamveren’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı ve/veya Reklamveren’e rücu edilecektir.

11.Hizmet Süreçleri:

I. Kullanıcı, Teklif'in oluşturulması için, Coffee.Digital tarafından talep edilen kişisel bilgileri de dahil olmak üzere hizmet kapsamına ilişkin bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde Coffee.Digital'a iletecektir.
II. Kullanıcı'ya uygun Teklif'in sunulması Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun Teklif'i alamayabileceğini veya herhangi bir Teklif alamayabileceğini bu nedenle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Coffee.Digital’in sorumlu olmayacağını kabul eder.
III. Site'de yer alan bilgiler, işbu Sözleşme ve Site'de yer alan kural ve koşullar; Hizmet'in sunulmasına ilişkin kural ve koşullar olup, hizmet kural ve koşulları ile ilgili olarak sadece bilgilendirici mahiyette değerlendirilecektir.


12. Feragat:

I. Coffee.Digital, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
II. Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından Coffee.Digital’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
III. Kullanıcı, Coffee.Digital’in site 'ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site 'den veya site ‘ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
Coffee.Digital, kullanıcının site ‘ye bağlantısı sırasında veya site 'deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

13. Mücbir Sebepler :

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

14. Yürürlük:

İşbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme'nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

15. Sözleşme'nin Askıya Alınması ve Feshi:

I. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'de yer alan koşullara ve Site'de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı'nın faaliyetlerinin ya da varsa Site'ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Coffee.Digital, Kullanıcı'nın Site'yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Coffee.Digital tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Coffee.Digital tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir.
II. Coffee.Digital, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet'e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu Hizmet'i ve işbu Sözleşme'yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.


16. Uyuşmazlıkların Çözümü:

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

17. Muhtelif Hükümler

I. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme'nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
II. Coffee.Digital, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Coffee.Digital’ın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.
III. Coffee.Digital herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site'de yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site'yi yeniden organize etme, Site'nin ve Hizmet'in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Coffee.Digital tarafından Sözleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site'nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş sayılır. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

18. Şartların kabulü:

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla

Kullanıcı Sözleşmesine, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine,yukarıda belirtilen kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş sayılmaktasınız.