• Caffe crema, (kremalı kahve) iki farklı kahve çeşidine dayanmaktadır. İlk olarak, espresso'nun eski bir ismidir. (1940'lar ve 1950'ler). Veya İsviçre, Avusturya ve Kuzey İtalya'da (İtalya-İsviçre ve İtalya-Avusturya sınırı boyunca) servis edilen uzun bir espresso içeceğidir. (1980'ler ve sonrası). Terim olarak, genel anlamda espresso demektir. Fakat teknik olarak sınflandırmak gerektiğinde, İsviçre caffè crema'sı anlamına gelir. Varyant isimleri, 'crema caffè' ve 'café crema' dır (café Fransızca dır, caffè ile crema ise İtalyanca, bu şekilde café crema İtalyanca ve Fransızcayı bileştirmiş olur).