• Galao, espresso ve köpüklü sütten yapılan Portekiz kökenli sıcak içecektir. Caffè latte ya da café au lait'e benzer olarak dörtte biri kahve, dörtte üçü köpüklü süt olmak üzere uzun cam bardakta servis edilir. Fincanda servis edilen garotodan tamamen farklıdır. Süt ve kahve oranı eşitse meia de leite (yarım süt) adını alır ve kupada servis edilir. Cortadoya benzediği söylenebilir ancak süt oranı daha fazladır ve servis miktarı olarak caffèlatteye daha yakındır.