• Bir black eye varyasyonudur. Drip kahveye 2 shot espresso katılır. Drip kahve, espresso oranı 2:1'dir. Black eyedan farkı kullanılan yavaş demlenmiş kahve kafeinsizdir.