• Kolektif Chefs
  • Yazar
  • İstanbul
  • BİYOGRAFİ
  • Kolektif Chefs, yaratıcı düşünen, farklı disiplinlerden beslenen ve sorgulayan şefleri biraraya getiren kolektif bir oluşumdur. Ayrıca Kolektif Chefs yeni gastronomi topluluklarının kurulmasını destekler ve bu topluluklara gerektiğinde birçok konuda eğitimler ve panellerle de destek verir. Kolektif Chefs bu amaçla düzenli olarak etkinlikler düzenler. Kolektif Chefs yapı olarak genellikle farklı disiplinlerde uzmanlıkları bulunan şefler tarafından kurulmuştur. Bu anlamda bu harekette araştırmalar farklı disiplin uzmanlıkları sayesinde birçok zengin düşünce ile ilerler. Kolektif Chefs, ürettiği fikirlerle Anadolu Gastronomisinin üretmesi ve gelişmesi üzerine destek verir.